zelene-strechy.sk
Tegola Slovakia

Všetko pre zelené strechy    

 
    Úvod
    Technológia
    Prečo zelená strecha
    Druhy zelených striech
    Cena
    Kontakt
Zelené strechy
Zelená strecha
Zelené strechy
Zelené strechy
Zelené strechy
Zelené strechy

Zloženie a parametre strešného substrátu

Zelené strechy

Extenzívny viacvrstvový strešný substrát

- je substrát na báze lávy, tehlovej drte a iných komponentov
- je vhodný pre zazelenenie striech extenzívnou zeleňou (skalničky, suchomilné trávy,...) pri použití hrúbky substrátu od 5 cm
- je vhodný pre ploché aj šikmé strechy
- je vhodný pri použití drenážno-hydroakumulačných vrstiev
- je dodávaný bežne fúkateľný zo sila
- je dodávaný na prianie zákazníka aj v big-bag balení alebo ako voľne ložený
- váha 1m3 v suchom stave 1,03 t
- váha 1 m3 v mokrom stave 1,39 t
- Ph 6,5-8,5 (8,2)
- vodná kapacita 35-65% (36%)

Intenzívny strešný substrát

- je substrát na báze lávy, tehlovej drte a iných komponentov
- je vhodný pre zazelenenie striech intenzívnou zeleňou (trávniky, stromy, dreviny,...)
pri použití hrúbky substrátu od 20 cm
- je vhodný pre ploché aj šikmé strechy
- je vhodný pri použití drenážno-hydroakumulačných vrstiev
- je dodávaný bežne fúkateľný zo sila
- je dodávaný na prianie zákazníka aj v big-bag balení alebo ako voľne ložený
- váha 1m3 v suchom stave 1,03 t
- váha 1 m3 v mokrom stave 1,41 t
- Ph 6,5-8,5 (7,5)
- vodná kapacita 35-65% (38%)

Strešný stromový substrát

Lesné stromy rastúce divo v prírode a stromy vysadené na uliciach majú odlišné nároky. Preto bol vyvinutý Hygromix - stromový substrát. Ide o bezpečný jednovrstvový substrát, ktorý je zložený z vybraných zložiek, ktoré zachovávajú stabilnú štruktúru.

Zložky: podorničie, štrk, kompost, tehlový piesok

Aké podmienky je potrebné vytvoriť pre rast stromu

Korene stromov sú veľmi dôležité pre ich vývoj. Dobré prevzdušnenie pôdy je rozhodujúce pre rast koreňov. Jemné zložky pôdy môžu byť prítomné iba v absolútne nevyhnutnom množstve. Tým sa predchádza zhutneniu pôdy. Z toho vyplýva, že pôdny substrát musí byť odolný voči zhutneniu. Vitalita a stabilita stromov sa zvyšuje prerastaním koreňov do veľej hĺbky. Pôdny substrát a materiál na mieste výsadby majú byť v zásade identické aby sa zabránilo výraznej zmene prostredia v priebehu ďalšieho rastu stromu.