zelene-strechy.sk
Tegola Slovakia

Všetko pre zelené strechy    

 
    Úvod
    Technológia
    Prečo zelená strecha
    Druhy zelených striech
    Cena
    Kontakt
Zelené strechy
Zelená strecha
Zelené strechy
Zelené strechy
Zelené strechy
Zelené strechy
Zelená strecha

Výhody zelenej strechy


Termoizolačné vlastnosti Má termoizolačné vlastnosti.
Chráni hydroizoláciu strechy pred teplotnými rozdielmi, v niektorých prípadoch môže byť rozdiel až 55°C.
Pôsobí ako akustická izolácia.
Redukuje šírenie hluku spôsobovaného mestským ruchom, lietadlami a pod.
Zadržiava prach Funguje ako biofilter.
Podstatne znižuje množstvo prachu a oxidu uhličitého v ovzduší, produkuje kyslík a tým významne prispieva k zlepšeniu životného prostredia.
Zadržiava vodu.
Zelená strecha zadrží až 50 percent vody pred odtokom do kanalizácie, zvyšuje tak vlhkosť v meste, čím tiež znižuje riziko požiaru.
Zadržiava vodu
Chráni pred UV žiarením Ochrana samotnej strechy.
Chráni strechu pred vonkajšími vplyvmi ako sú krupobitie, UV žiarenie a pod. Vďaka tomu bude mať vaša strecha prakticky neobmedzenú životnosť.
Otvára nové možnosti.
Ponúka projektantom úžasné možnosti pri zapracovaní stavieb do okolitého prostredia.
Otvára nové možnosti