zelene-strechy.sk
Tegola Slovakia

Všetko pre zelené strechy    

 
    Úvod
    Technológia
    Prečo zelená strecha
    Druhy zelených striech
    Cena
    Kontakt
Zelené strechy
Zelená strecha
Zelené strechy
Zelené strechy
Zelené strechy

Delenie podľa požadovanej údržby

Extenzívna zelená strecha

Vyznačuje sa svojou bezúdržbovosťou. Hrúbka substrátu sa pohybuje od 5 - 25 cm
a zaťaženie od 60 - 300 kg/m2. Vhodnými rastlinami pre extenzívne zelené strechy sú najmä rozchodníky rôznych druhov. Všeobecne však ide o rastliny rozrastajúce sa do šírky, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu. Extenzívnu strechu netreba zavlažovať, kosiť, ani hnojiť. Extenzívna skladba je vhodná pre subtilnejšie konštrukcie, pre strechy, ktoré nemajú poskytovať estetický zážitok, pre šikmé strechy a pod.

Intenzívna zelená strecha

Hrúbka substrátu pri intenzívnych zelených strechách je od 25 cm a zaťaženie sa tu pohybuje až do 1 000 kg/m2. Skladba intenzívnej zelenej strechy je vhodná pre plochy, ktoré majú poskytovať estetický zážitok a samozrejme lepšiu izoláciu. Na intenzívne zelené strechy je možné vysádzať trávnaté koberce, rôzne druhy kvetov, kríky a dokonca menšie stromy. S intenzívnou skladbou si môžete na streche vybudovať krásny park. Takéto strechy však vyžadujú nie len masívnu konštrukciu, ale tiež zavlažovanie a občasnú údržbu.


Delenie podľa sklonu

Ploché zelené strechy

So sklonom do 5°. Sú najvhodnejšie pre intenzívnu strešnú skladbu a pre tvorenie krásnych plôch a parkov. Sú zdanlivo najjednoduchšími, no obzvlášť pri týchto strechách je potrebné zabezpečenie funkčnej drenáže. Pri nevhodnej skladbe by mohlo dôjsť k odvzdušneniu substrátu a zničeniu rastlín.

Mierne šikmé zelené strechy

So sklonom od 6 - 25°. Pri týchto strechách je už potrebné čiastočné zaistenie pôdy proti zosuvu. Inak sú vhodnými ako pre intenzívnu, tak aj pre extenzívnu strešnú skladbu.
Šikmé zelené strechy

So sklonom 25-45°. Pri strechách s takýmto vysokým sklonom je potrebné zabezpečenie pôdy proti zosuvu opornými lištami a kotviacim systémom. Sklon je vhodný najmä pre extenzívnu skladbu a pre hrúbku substrátu do 15 cm. Strechy s týmto sklonom sú najťažšie na realizáciu a často si vyžadujú individuálne riešenia.